2014 m. kovo 12 d., trečiadienis

Kaip tapti laimingu arba 10 pagrindinių jogos dėsnių

Ką jūs žinote apie jogą? Ne, tai ne fizinių pratimų kompleksas.

Tai senovinė mokymo, gyvenimo sistema, fiziniai pratimai - viena jos dalių, tačiau tik tam, kad paruošti kūną dvasinei praktikai. Jogos esmė, pačio žodžio vertimas - susijungimas, vienis arba harmonija. Pirmiausia harmonija pačiame savyje kūno, dvasios ir proto, o po to ir harmonija su išoriniu pasauliu. Mūsų kaip mikrokosmoso su visata - makrokosmosu. Tokia harmonija - tai vidinės ramybės ir laimės jumyse bei pasaulyje aplink jus, pagrindas.

Pagrindiniai  jogos mokymo principai - Yama ir Niyama buvo išdėstyti kertiniame jogos veikale, Patandžalio Sutrose. Kai kurie jų iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti labai lengvi, paprasti ir kasdieniniai; tačiau pasistengus suvokti juos giliau, tampa aišku, kad ne taip paprasta jų laikytis visais gyvenimo atvejais.


 Penki Yama principai reikalauja veiksmų, kalbos ir minčių valdymo:

1. Ahimsa (susilaikymas nuo smurto)

Tai pats svarbiausias moralinis įsakymas - bet kokio smurto prieš visas gyvas būtybes atsisakymas. Šis principas moko mus neskleisti blogio savais poelgiais, žodžiais ir mintimis. Žinoma, ne visada lengva išlaikyti pasyvų elegesį, be lašo agresijos, ypač atsidūrus kokioje nemalonioje situacijose. Tačiau tai vienintelis būdas, galintis atnešti tikrą, ilgai lauktą taiką visame pasaulyje. Tai taip pat atsako į klausimą, kodėl einantys jogos keliu nevalgo mėsos, žuvies ir kiaušinių.


2. Satya (tiesos sakymas)

Šis principas nusako mūsų minčių, žodžių ir veiksmų teisingumą bei vientisumą. Laikantis šio principo mes išmokstame kalbėti tai, ką galvojame ir daryti tai, ką kalbame. Pabandykit, visose smulkmenose, net nežymiose kliautis tiesa ir skleisti tik tiesą ir pamatysite koks paprastas ir švarus taps jūsų bei visų aplinkinių gyvenimas. Tačiau nereikia pamiršti, kad jei mūsų tiesa gali įskaudinti ar įžeisti kitą žmogų, galbūt vertėtų nuo jos susilaikyti (Ahimsa).

3. Asteya (svetimo nesisavinimas)

Tai labai daug apimantis (kaip ir visi kiti) principas. Gyventi laisvėje nuo godumo ir tenkintis bei mėgautis tuo, ka turi. Vien mintis apie tai atneša džiaugsmo.

4. Brahmacharya (aukštesnės realybės suvokimas, susilaikymas)

Ši sąvoka pirmiausia liepia mums visada prisiminti, kad esame Visatos, Dievo dalis, suvokti savo dieviškumą. Taip pat ji nusako susilaikymą, seksualinės energijos kontrolę. Šis principas neliepia mums praktikuoti atsiskyrėlio gyvenimą, jis mus moko kontroliuoti savo aistras bei seksualinę energiją. Praktikuojant jį, mes tampame gyvybingi, energingi ir išsiugdome stiprų intelektą.

5. Aparigraha (savinikiškumo nepraktikavimas)

Šis principas reiškia “nekaupti”. Praktikuodamas jį žmogus mokosi nepriklausyti nuo materialių vertybių. Tuomet viskas, ko ištiesų jam reikia, ateina be didesnių pastangų ir reikiamu momentu. Aparigragha mus moko priimti ir nesijausti įsipareigojus, bei duoti nesitikint gauti atgal.  

Penki Niyama principai nusako mūsų santykį, vidinę discipliną su pačiu savimi :

6. Saucha (tyrumas arba švara)

Saucha tai kūno, širdies, minčių ir aplinkos švara. Šis principas taip pat apima maisto, kurį valgome ir mūsų kalbos švarą. Minčių švarą palaikyti padeda meditaciją, o širdies - neigiamų emocijų, tokių kaip pyktis, pavydas išgyvendinimas bei meilės ir atjautos skatinimas.

7. Santosha (pasitenkinimas)

Praktikuokite pasitenkinimą bei ramybę tame, ką turite ir kas esate. Būkite laimingi čia ir dabar, prisiimdami atsakomybę už tai, kur randatės ir pasirinkdami augti iš to taško. Įsisavinus šį principą  viskas gyvenime vyksta lyg savaime ir tai padeda išlaikyti proto pusiausvyrą. 

8. Tapas (disciplina)

Tikroji žodžio "tapas" reikšmė - sudeginti. Tai vidinės ugnies palaikymo principas. Fizinime lygmenyje tai reiškia badavimą ir toksinų kūne sudeginimą. Proto lygmenį Tapas principo laikymasis padeda sudeginti senus įpročius, padeda sąmoningėti siekiant susijungimo su aukštesniu aš. Taip pat čia turimos omeny jogos asanos ir sąmoningas rūpestis kūnu kaip įrankiu apskritai.

9. Svadhyaya (savišvieta)

Šis principas skatina skaityti šventraščius ir šitaip apvalyti savo protą. Šventraščiai gali būti bet kokios religinės sistemos. Visi jie šneka apie tą patį.

 
10. Ishvara Pranidhana (Atsidavimas Aukščiausiam Aš)

Nors visi principai vienodai svarbūs bet šis, asmeniškai man, turbūt pats svarbiausias ir sunkiausias įgyvendinti. Pasitikėti ir atsiduoti Visatai, Dievui, Aukščiausiam Aš kiekvieną dieną, visomis, ne tik sunkiomis gyvenimo aplinkybėmis. Pasitikėti ir atiduoti jam visus "savo" nuopelnus, baimes, skriaudas, lūkesčius, pykčius.. Viską.. Paleisti..su dėkingumu į geras rankas. Angliškai šis žodis skamba "surrender", man kažkodėl labiau atitinka prasmę, nei lietuviškas vertimas. Dažnai kartoju tai kaip mantrą.

Perskaičius ir suvokus visus šiuos principus, bei jų gilumą, iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti labai sunku jų laikytis. Bet taip nėra. Kaip sakoma - po mažą žingsnelį per dieną. Pirmiausia pasistenkite tiesiog sąmoningai stebėti savo veiksmus, žodžius, paskui mintis. O po to po truputį, remdamiesi šiai principais bandykit visa tai keisti. Galite pradėti nuo pirmo Yamos principo ir eiti toliau. Arba stengtis laikytis visų iš karto. Kad ir maža pastanga nepraeis pro šalį ir jus pajausit didelių pokyčių savo gyvenime, o svarbiausia savo vidinėje, bei vėliau ir išorinėje būsenoje. Namaste. :)


Nuotraukos iš mano kelionių po Indiją.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą