2011 m. gruodžio 23 d., penktadienis

Šventinis sveikinimas ir Dėkingumo Akmenukas

Gal ir ne visai įprasti kalėdiški, ne pūkuoti ir ne balti, bet šilti ir kvepiantys mandarinais šventiniai sveikinimai iš mandarinų šalies :) O prie jų tikra stebuklinė kalėdinė istorija.
Apie Dėkingumo Akmenuką. 
Viskas labai paprasta - tiesiog reikia rasti kokį nedicką akmenuką, mielą rankai ir širdžiai, nedicką - kad nesunku kišenėj nešiotis būtų, nes jį reik nuolat prie savęs laikyti. Tai va, kiekvieną kartą, išsikraunant daiktus iš kišenių vakare ir jį užmačius, ar šiaip dienos bėgyje netyčiom kišenėje užčiuopus ir prisiminus, reikia pagalvoti už ką šioj akimirkoj esi dėkingas, ne tik pagalvoti - labiau - išjausti : už saulę, gryną orą, brangių žmonių šypsenas ir apkabinimus, už Kūčių vakarienę ir artimuosius aplink stalą, už kojas, rankas vietoj ir galvą ant pečių - už visus tuos dalykus, kuriuos dažnai priėmam kaip savaime suprantus, ir nebesijaučiam dėkingi. Už visų tų dalykų nešamą džiaugsmą, laimę ir šilumą ir šviesą.
O stebuklas tame, kad tokia paprasta, kasdieninė praktika pritrauks į jūsų gyvenimą dar daugiau džiaugsmo, laimės ir šviesos. Ji netgi gali išgydyti sunkias ligas, nes taip veikia pagrindinis visatos dėsnis - traukos dėsnis (the law of attraction).
Vat tokia vat mano dovana visiems :) Ačiū, kad esate mano gyvenime.
Ramių, džiugių ir jaukių švenčių.


2011 m. gruodžio 19 d., pirmadienis

growing is forever


"A very long time ago, there were no groves because everywhere was a grove with no roads to bisect and no people to erect stones and fences and bridges. The trees were very, very young and had much living ahead of them. The enormity of their lifespan loomed in wooly mists around them, so they stretched out their root fingers and wrapped them around each others’, intertwining and holding very tight. The ferns found pockets of root fingers where they could nestle in and the moss stretched itself out over the soil and everything became very soft. The trees grew and made patterns of light and dark on the ground and the vines swirled in to trace the patterns. Spotted spiders moved back and forth and up and down, making nets to catch the mist, and the mist would linger on the nets in drops that cupped the light. It was very quiet all the time because the trees needed to focus on their lives. It is not easy to grow so much, for so long. Some trees became tired and lay down on the soft ground; others leaned and rested their tops on another. Growing is forever, they whispered, and when one tree had to stop, another would grow out of it and reach very high into the grey and gold sky.
The trees rested and waited to the mist to come and cool them. They were very large, but still not very old, and had much more growing to do."

serenity


You who walk,
Maybe with troubled thoughts,
Come, enter here and rest;
And may the sweet serenity of growing things,
And the heavenly, peace
Be mirrored in they soul. 
-Doxis M. Palmer

2011 m. gruodžio 16 d., penktadienis

Kindness boomerang / Gerumo grandinė :)


sapnai nuo Gibraltaro

Skardis, nuo kurio matosi Afrika..Dieną vilioja kalnais, o naktį - žybsinčiomis uosto švieselėmis - signalizuoja, kviečia..atrodo, taip arti - perplauktum, jei išdrįstum..pff.. kas tas Gibraltaras - kažkokie 13 km..
Rytai pabunda meditaciniais, melodingais karvių varpelių dilindinimais...ir vakarai užmiega.. Lyg Alpėse.. - dilin dilin.. vis tyliai, nepertraukiamai, naktį ir dieną, tai iš vienos, tai iš kitos pusės.. tai, kartais atrodo - iš dangaus.. o pačios karvės galvoja, kad taip skamba jų mintys..
Kartkartėmis pasiseka pabendrauti su jūros daiktais.. Jie - begalo gražūs, tie jūros daiktai, beveik tobuli, nugludinti, suvienodėję - be aštrių kampų, be istorijos, praeities, susilieję su jūros kvėpavimu.. Ir nebesugebi atskirti stiklo šukės nuo smaragdo, ar gintaro, ar kažkokio nežinomo, dar neatrasto kosminio violetinio brangakmenio..


Kalnai čia kvepia edelvaisais, eukaliptais ir didžiuliais, išsikėtojusiais agavų žiedais.. Dar mandarinais kvepia.. rankos ir kišenės..:)
Bet ne taip saldžiai, kaip lietuviškas liepų lipčius, ir ne taip mėlynai, kaip mūsuos ežero vakaras..
Gera čia.. bet tik va širdis neiškeliavo, į traukinį nespėjo.. pasiliko.. Ten.. laukia pargrįžtant.. pavasariop su paukščiais..

2011 m. gruodžio 12 d., pirmadienis

Life is easy !!!

Wonderful video from TED. About natural houses and conscious happy living.
"Before I thought that stupid people like me … cannot have a house… because people who are cleverer than me and get a job need to work for 30 years to have a house. But for me, who cannot finish university, how can I have a house. It's hopeless for people who have low education like me. But when I start to do earthen buildings, it's so easy! I spent two hours per day… and in 3 months I have a house. A friend who was the most clever in the class he has a house too but he has to be in debt for 30 years, so compared to him I have 29 years and 10 months of free time. I feel life is so easy."


2011 m. gruodžio 10 d., šeštadienis

Conversations with God / Pokalbiai su Dievu

I don't consider myself a Christian, although I was raised as one, I don't consider myself a Buddhist, although I though I was practicing it some years ago. 
I believe, I know - God knows no religion. That should be the key phrase of all religious canons. If you look closely at them - Bible (I mean Gnostic evangelics especially), Koran, Bhagavad Gita - whatever, they all talk about the same. It's just people differences differ them. God is One, he's in very atom of the Universe and also he 's not "the Other". As the essences of water does not change, no matter which language you are calling it - so does God's.

An exceptional film, related to an exceptional book, I'm not writing "according to the book", because it's not. It's a little bit different story - anyway, really worth checking out both, movie takes less time :) Several memorable quotes from it:

" I don't want to spend my life making a living, Neale. I want to spend my life making a life."
"Do not feel abandoned - for I am always with you. I will not leave, I can not leave you, for you are my creation, my daughter, my son, my purpose and myself. 
Call on me, therefor - wherever and whenever you are separated from the Peace, that I am. I will be there."

                                                              


Nelaikau savęs katalike, nors buvau tokia auginama, kaip ir budiste, nors prieš kelis metus labai susižavėjusi ir bandžiau praktikuoti šią filosofiją (religija pavadinti, visai liežuvis nepasiverčia :).
Tikiu, žinau, kad Dievas neturi religijos. Ir tai turėtų būti pagrindinis sakinys visuose religiniuose kanonuose. Įsigilinus, jie visi - Biblija (ypač gnostinės evangelijos), Koranas, Bhagavad Gita - šneka apie vieną ir tą patį. Tik žmonių skirtumai juos išskiria. Dievas yra Vienis, juo užpildytas kiekvienas Visatos atomas, ir jis nėra kažkoks "Kitas". Taip, kaip vandens esmė nekinta, nepriklausomai kokia kalba jis pavadintas - taip ir Dievo.

Nuostabus filmas, susijęs su nuostabia knyga, nors ir nevisai pagal ją pastatytas, bet kokiu atveju - tikrai verta pasidomėti abiem. Filmą pažiūrėt tiesiog galima greičiau nei perskaityti knygą.:) Keletas įsimintų citatų:

"Nenoriu praleisti savo gyvenimo, stengdamasi užsidirbti pragyvenimui, Nylai - noriu gyventi savo gyvenimą."
"Nesijausk apleistas - nes aš visuomet su tavimi. Aš niekad nepaliksiu tavęs, net negalėčiau tavęs palikti, nes esi mano kūrinys, mano duktė, sūnus, mano prasmė, aš pats. Ir dėl to šaukis manęs, visuomet, kai tik jausies atsiskyręs nuo Ramybės, kuri aš esu. Visada atsiliepsiu."

2011 m. gruodžio 7 d., trečiadienis

one amazing piece


bushcraft: eating what you can find/kas čia skanaus auga

Don't know about you, but I just love to find out - what grows naturally in the places I'm travelling. It's like free food :) - no planting, no taking care off - just find it and bite it :)
Here, in Andalusia, everywhere you go - you can see those big cactus trees, Spanish call them jumbos. They grow like weeds in Lithuania. One day, while clearing the garden, we had to destroy a lot of them with motor saw, it's not too easy, I can tell you :) Anyway - there is one good thing from those jumbos for sure (besides being beautiful and exotic) - they have those sweet red-orange fruits. Yesterday we were trying them out, and it tastes quite good. But, if you are travelling somewhere and happen to find one of those - be very careful not to pick it with bare hands - it looks harmless, but has those microscopic thorns (Donatas had a lot of work with the tweezers one evening :).A new thing for me were nasturtiums as well. I mean, I knew they were eatable, but never tried one before. Well, here nasturtiums also grow everywhere - they are great in salads (leaves, flowers) and alone, and have that tasty a little bit radish flavor. These orange flowers grows in Lithuania as well, - so I suppose they can be grown in all the Europe, not only the warmer parts. Nasturtium is considered a herb too, the tea can help with lung or respiratory system problems.
I suppose everybody knows about the nettle and it's benefits. I use it in salads (especially young leaves) or juice them. I use to juice dandelions too, back in Lithuania. Dandelion juices are exceptionally helpful with the skin problems. You can put them in salads too - just leave in warm water for half an hour, to get rid of the  bitter taste.

So much bushcrafting for now. :)
Buen provecho:)

Nežinau, kaip jūs, bet man visad smalsu, kas valgomo auga aplinkui, kai keliauju - tai juk maistas už dyką - nereikia sėti, prižiūrėti - tiesiog skink ir krimsk :)
Čia Andalūzijoje, visur kur bepažvelgsi - stūkso didžiuliai kaktusai - medžiai, ispanai vadina juos jumbo (suprask - diduliai:).Čia jie auga taip, kaip Lietuvoje piktožės (nors iš tiesų žinoma jokių piktžolių nėra ir būti negali - visos jos geros, valgomos, dažnai vaistinės žolytės). Vieną dieną, bevalydami sodą, turėjome daug jų nupjauti motoriniu pjūklų, ne taip jau ir lengva, kaip atrodo :) Bet tie džumbai (be to, kad gražiai ir egzotiškai išrodo), dar veda skanius oranžinius vaisius. Vakar išbandėm - visai neblogai. Tik, jei jūs kažkur keliaudami ant tokių užtaikysit, šiukštu, nebandykit skinti plikom rankom - atrodo nekaltučiai, bet padengti mikroskopiniais spygliukais (Donatas vieną vakarą daug darbo su pincetu apturėjo :).
Dar viena naujovė man buvo nasturtos. Žinojau, kad jos valgomos, bet prieš tai niekada neteko ragauti. Čia jos taip pat visur auga nesodinimos - labai skanu dėti į salotas (lapai, žiedai) arba tiesiog vienas skanauti. Jos tokios švelniai aštrokos, ridikėlių prieskonio. Nasturtos taip pat puikiai auga (auginamos) ir Lietuvoje, kaip dekoratyvinė gėlė, bet tai ta pati rūšis. O dar sako, pasigaminus jų arbačikę - palengvina plaučių ir kvėpavimo takų ligas.
Dilgėlę manau visi puikiai žino, kaip ir jos privalumus. Jauni lapeliai labai skanu salotose, taip pat galima spausti sultis. Lietuvoje aš taip pat spausdavausi sultis ir iš pienių - skaidrina veidelį, ir valgyt žinoma galima, patartina prieš tai pusvalanduką palaikyt šiltame vandenyje, kad ne tokios karčios būtų.
Tai tiek šiam kartui to išgyvenimo Andalūzijos gamtoje meno.
Gero apetito :)

Today is your day!

Congratulations!
Today is your day.
You’re off to Great Places!
You’re off and away!
You have brains in your head.
You have feet in your shoes.
You can steer yourself any direction you choose.
You’re on your own. And you know what you know. And
YOU are the guy who’ll decide where to go.
You’ll look up and down streets. Look’em over with care.
About some you will say, “I don’t choose to go there.”
With your head full of brains and your shoes full of feet,
you’re too smart to go down a not-so-good street.
And you may not find any you’ll want to go down.
In that case, of course, you’ll head straight out of town.
It’s opener there in the wide open air.
Out there things can happen and frequently do
to people as brainy and footsy as you.
And when things start to happen, don’t worry.
Don’t stew. Just go right along.
You’ll start happening too.
Oh! The Places You’ll Go!
You’ll be on your way up!
You’ll be seeing great sights!
You’ll join the high fliers who soar to high heights.
You won’t lag behind, because you’ll have the speed.
You’ll pass the whole gang and you’ll soon take the lead.
Wherever you fly, you’ll be best of the best.
Wherever you go, you will top all the rest.
Except when you don’t.
Because, sometimes, you won’t.
I’m sorry to say so but, sadly,
it’s true that Bang-ups and Hang-ups can happen to you.
You can get all hung up in a prickle-ly perch.
And your gang will fly on. You’ll be left in a Lurch.
You’ll come down from the Lurch with an unpleasant bump.
And the chances are, then, that you’ll be in a Slump.
And when you’re in a Slump, you’re not in for much fun.
Un-slumping yourself is not easily done.
You will come to a place where the streets are not marked.
Some windows are lighted. But mostly they’re darked.
A place you could sprain both your elbow and chin!
Do you dare to stay out? Do you dare to go in?
How much can you lose? How much can you win?
And if you go in, should you turn left or right…or right-and-three-quarters?
Or, maybe, not quite? Or go around back and sneak in from behind?
Simple it’s not, I’m afraid you will find, for a mind-maker-upper to make up his mind.
You can get so confused that you’ll start in to race
down long wiggled roads at a break-necking pace
and grind on for miles across weirdish wild space, headed, I fear, toward a most useless place.
The Waiting Place…for people just waiting.
Waiting for a train to go or a bus to come,
or a plane to go or the mail to come,
or the rain to go or the phone to ring,
or the snow to snow or waiting around for a Yes or No
or waiting for their hair to grow. Everyone is just waiting.
Waiting for the fish to bite or waiting for wind to fly
a kite or waiting around for Friday night
or waiting, perhaps, for their Uncle Jake or a pot to boil,
or a Better Break or a string of pearls,
or a pair of pants or a wig with curls,
or Another Chance.
Everyone is just waiting.
No! That’s not for you!
Somehow you’ll escape all that waiting and staying.
You’ll find the bright places where Boom Bands are playing.
With banner flip-flapping, once more you’ll ride high!
Ready for anything under the sky. Ready because you’re that kind of a guy!
Oh, the places you’ll go! There is fun to be done!
There are points to be scored. There are games to be won.
And the magical things you can do with that ball
will make you the winning-est winner of all.
Fame! You’ll be famous as famous can be, with the whole wide world watching you win on TV.
Except when they don’t. Because, sometimes, they won’t.
I’m afraid that some times you’ll play lonely games too.
Games you can’t win ‘cause you’ll play against you.
All Alone!
Whether you like it or not, Alone will be something you’ll be quite a lot.
And when you’re alone,
there’s a very good chance you’ll meet things that scare you right out of your pants.
There are some, down the road between hither and yon,
that can scare you so much you won’t want to go on.
But on you will go though the weather be foul.
On you will go though your enemies prowl.
On you will go though the Hakken-Kraks howl.
Onward up many a frightening creek,
though your arms may get sore and your sneakers may leak.
On and on you will hike.
And I know you’ll hike far and face up to your problems whatever they are.
You’ll get mixed up, of course, as you already know.
You’ll get mixed up with many strange birds as you go.
So be sure when you step.
Step with care and great tact and remember that Life’s a Great Balancing Act.
Just never forget to be dexterous and deft. And never mix up your right foot with your left.
And will you succeed?
Yes! You will, indeed!
(98 and ¾ percent guaranteed.)
Kid, you’ll move mountains!
So…be your name Buxbaum or Bixby or Bray
or Mordecai Ale Van Allen O’Shea, you’re off to Great Places!
Today is your day!
Your mountain is waiting.
So…get on your way!
Oh, the place you will go!
Dr. Seuss

2011 m. gruodžio 4 d., sekmadienis

Sulčių pasninkas -10 dienų ekperimentas / Juice fast - 10 days experiment

Prieš kelias savaites, vieną šlapią, lietingą vakarą su mielu draugu žiūrėjome linksmą ir įkvepiantį australų ale dokumentinį filmą (yra ir lietuvių kalba), apie Joe Cross'o vidinę ir išorinę, gyvenimą keičiančią kelionę bei patirtį, iš storos, ligotos, beveik mirusios, piliules ryjančios apgailėtinos žmogiškos būtybės į sveiką, stiprų, puikios išvaizdos vyrą tik per tris mėnesius :) Sulčių pasninko pagalba, Joe ne tik atsikrato tų piliulių bei ligų, bet šio eksperimento metu keliauja per Jungtines Amerikos Valstijas (taip, taip - greito maisto šalį :) ir padeda daugeliui žmonių. Labai mielas filmas. Taigi.. Mes jį pažiūrėjome, pažiūrėjome viens į kitą ir nusprendėme TAI padaryti :) Ne, ne tris mėnesius, pradžiai - 10 dienų..
Žinau, jog daug žaliavalgių nevertina sulčių, teigdami, kad cieli :) (nežinojau, kaip kitaip išsireikšti) vaisiai ar daržovės, tokie, kaip sukurta gamtos - sveikiau ir naudingiau.. Ir aš pilnai sutinku, tačiau manau, jog yra ir išimčių, kai naudingiau ir geriau būtent sultys.. Pavyzdžiui yra daug uogų, daržovių ar žalumynų, kurių, jų natūralioje būsenoje, daug suvalgyti negalėtumėt, kaip kad šaltalankiai, putino uogos, kviečių želmenys ar kokios petražolės, tačiau jie tokie naudingi sveikatai. Arba, kai gaminant kokį patiekalą lieka visokių daržovių galiukų, kopūstų ar kalafijorų stiebų - viską galima sumesti į sulčiaspaudę. Arba, jei sergate kažkokia liga ir reikia greitai pasveikti arba greitai pajausti rezultatą, kaip kad tame filme - žaliavalgystė veikia per lėtai, o paprastas, sausas ar su vandeniu badavimas - per radikaliai - toks pasninkas su sultimis kuo puikiausiai tinka.
Taigi, sulčių pasninko esmė, kad galite gerti tiek šviežiai spaustų sulčių, kiek tik norisi (pamiršau paminėti jog aš naudoju lėtaeigę "Samson" sulčiaspaudę, kuri nesutraiško vaisių/daržovių ląstelių ir netgi skonis skiriasi lyginant su paprastomis). Rytais mes dažniausiai gerdavome saldžias sultis (mano mėgiamiausias derinys - moliūgas, morka, apelsinas, imbieras), per pietus - daržovių, įsivaizduojant kad valgome salotas :), kaip kad morkų, cukinijų, obuolių, petražolių, salierų, ar kokių kitų žalumynų (visada stengiuosi valgyti tai, kas tuo metu auga, pagal sezoną ir vietines gėrybes, todėl geriausiai tokiam sulčių pasninkui, žinoma, tinka ruduo :) vakare - vėl saldžios sultys.. Galima kaip tik pietums - saldžias, o vakarui - daržoves, nes daržovės ramina. Geriau vienu metu maišyti kuo mažiau skirtingų rūšių, bei stengtis nemaišyti vaisių su daržovėmis. Melionų, arbūzų ir vynuogių sultys geriamos vienos, tik atskirai nuo kitų.
Kas įdomiausia, sunki ir nemaloni buvo tik viena diena, netgi - tik viena popietė; tai buvo antrąją dieną, kai pradėjau jaustis pikta (ar alkana), pavargus ir visokia kitokia vienu metu, - tačiau tai buvo labiau psichologinis nei fizinis sunkumas, toks savęs pagailėjimas ar kažkas panašaus. Tą popietę nusprendžiau jog pabaigsiu su tom sultim jau kitą dieną iš pat ryto. Tačiau.. sekantį rytą visai nebebuvo sunku. Aš vėl jaučiausi laiminga ir lengva. Kaip ir visas kitas dienas. Nustoji jausti tą sekinantį alkį, tiesiog vartoji maistą, kaip degalus savo kūnui, taip, kaip ir turėtų būti. Švarius, puikiausios kokybės degalus. Pradedi labai gerai jausti, kai iš tikrųjų išalksti bei girdėti / suprasti savo kūną ir jo poreikius.
O tada prasideda tikroji magija :) Visos jogos asanos pavyksta taip lengvai, kaip niekad, toks sulčių valymas tikrai daug duoda kūno lankstumui. Jūsų sąnariai tiesiog mėgausis, kaip ir oda ar plaukai. Per tas dešimt dienų mano oda tapo skaistesnė, o plaukų nebereikėjo plauti taip dažnai - jie tiesiog nebesiriebaluodavo. Iš veidrodžio pradėjo žiūrėti kažkokios kitokios, naujos, spindinčios vaiko akys. Tačiau pats pagrindinis dalykas - tas absoliučios taikos, ramybės ir palaimos jausmas viduje ir visam kūne. Niekada anksčiau šitaip nesijaučiau, bent jau ne taip ilgai. Įsivaizduoju, kad panašiai turėtų būti su monožaliavalgiška dieta, bet aš bandžiau mono tik trumpais periodais, po kelias dienas, o toks trumpas laikas turbūt per mažas kūnui ir protui pajausti skirtumą ir pradėti keistis. Taigi, aš tikrai rekomenduočiau sultis visiems, kas nori pasijausti ir atrodyti mažiausiai 5 metais jaunesni :) Ar kas nori tiesiog išvalyti kūną ir protą, kas serga arba tiesiog nori numesti svorio lengviausiu įmanomu būdu (man natūraliai nukrito 3-4 kg).
Ar kas nors bandėt badauti su sultimis?. Kokie pojūčiai, įspūdžiai?.. Pasidalinkit komentaruose, jei nesunku. Labai įdomu :)

Sultys - jėga! :) Pradėkit šiandien, ne rytoj.
(Puikiosios nuotraukos iš mano mėgstamo "Sulciaus".)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Several weeks ago, me and my dear friend, one rainy evening, were watching a funny and inspiring Australian documentary about Joe Cross life changing journey and experience from fat, sick and nearly dead, pill eating miserable human being into this healthy, good looking, strong man only in 3 months :) With a help of juice fast, Joe not only got rid of pills and all his sicknesses himself, but while doing this experiment and travelling through USA (yes, USA - the country of fast food :) - he helps a lot of people.. It's a really nice movie :) So.. we watched it, looked at each other and decided to do it :) No, not a 3 months, but only 10 days experiment - to start with..:)
I know a lot of raw foodists do not value juices and state that whole foods are more beneficial - as nature has created them.. And I agree with them, but there are exceptions, when juice are better and more beneficial.. For example - there are some berries, vegetables or greens, which you can't eat a lot in their natural state, as buck-thorn or snowball tree fruits, parsley or young wheat shoots, whatever, but they are so good for your health.. Or if you are making nice salad and have a lot off veggie leftovers - like cabbage or cauliflower stem - I throw everything in the juicer :) Or when you've got some kind of decease like in that movie and normal fasting is too radical for you - juice cleanse might do the job.
The point of a juice fast is - that you can have as much freshly squeezed juices as you want to. In the mornings we usually had sweet juice (my favorite mix is - pumpkin, carrots, oranges with a bit of ginger), some vegetable mix for lunch (pretending it was real salad :) - like, carrots, zucchinis, apples, celery, parsley or some other greens (we try to eat locally and what's in season - so autumn is simply the best for a juice fast).. In the evening - again sweet fruit juices..
It's best not to mix too much different kinds and try not to mix veggies and fruits. Drink melon, watermelon and grape juices always separately from others.
  What's the most amazing - only one day was difficult and unpleasant, actually - one afternoon, on the second day of fasting I started to feel angry (or hangry :), unhappy, tired and everything in one place, - but it was more psychological then physical feeling of self sorry or something.. On that afternoon I decided to finish with this juice fast the first thing the other day.. But next morning it wasn't difficult at all.. I felt light and happy again.. And all the other days - you don't actually feel that relentless hunger anymore, you actually start taking food as fuel for your body, you start to feel when it really needs food, and you start listening to it..
And then the real magic began..:) All my yoga asanas came out real nice and easy - I can tell you - juice fast for sure helps with your flexibility.. Your joins will just love it. As well your skin and hair... - in those ten days, my skin became clear and glowing, and I needed to wash my hair really seldom- they didn't got greasy anymore.. Eyes became sparkling and radiant. But the most important thing - that feeling of absolute peace and calmness and bliss inside your body, inside your mind.. I've never felt like that before.. I imagine this can be achieved by raw vegan mono diet as well, but I've tried mono only for short periods of time - like several days and such a short time is too little for the body and mind to really start changing and really feel the difference.. So.. I would definitely recommend it for anyone who wants to look and feel at least 5 years younger :), who wants just to cleanse body and mind, who has an illness of some kind, or just to loose weight in the most easy manner ( I lost 3-4 kg, which are not coming back).. Juice fast is great, start today, not tomorrow :)
These wonderful shots are from my favorite place in Vilnius, juice bar "Sulcius" :)

"Pleasantville"

Few days ago, we have watched and amazing film (for me it was second time, but it was still worth it :) It's about and imaginary world - actually the TV series, which in some ways resembles so called normal, everyday life around us, where people are living, thinking and loving according to the same patterns from day to day, never even realizing that. But one day, from the small things - everything begins to change. It's a movie about stepping out of the box. The box, which you create yourself in your own mind. About looking at the same things differently, from different angle, and that's how you can see that world inside and outside you is so colourful - not only black, white and grey - but all the colours and shades you can possibly imagine :) Definitely worth watching :)

what's the Plan?/Planas-Chuliganas

So - what's the big plan?.. We flew from Lithuania (that's where I'm from :) to Faro, Portugal and hitchhiked to Spain. Right now I'm travelling through the Southern Spain volunteering in eco projects. Wwoofing so to say. If you don't know what wwoofing is, check this out. In few words - it's an opportunity to share your knowledge and experience helping in eco farms all over the world. You're getting food and roof in exchange for your help. But not only this - you're getting so much more :) - it's a kinda spiritual practise, I could say, like everything else in life..:) To try yourself, to try your dearest and nearest, to try what you are, what you can, and what you can't.. The most important to understand - what you really want..
Right now we are in Tarifa - the wind and surfing capital of Europe. We are living with Danny and Saira and helping them in clearing the garden and planting stuff. They have this big eco-farm, completely sustainable  in the terms of energy with their wind mill and solar panels. Although they are not actually growing their own food, mainly I think because of other businesses aside (they have several casitas for rent all year round, like agricultural tourism, and Saira has her own veg restaurant in town), but they want to and they are getting there. :)
Our main food here are mandarins and oranges, it's a season in Spain. Although their twice more expensive as in Portugal, but tastes as good :)Taigi, koks tas didysis planas?.. - Iš Lietuvos atskridome į faro, Portugalijoj ir atitranzavome į Ispaniją. Šiuo metu mes savanoriaujame eko projekte, Andalūzijoje. Taip sakant, wwoof'inam. Jei nežinote, kas tai yra, prašom pasiskaityti čia. Jei trumpai - tai galimybė dalintis savo žiniomis ir patirtimi (o kartais tiesiog rankomis ir fizine jėga :) ekologiniuose ūkiuose aplink visą pasaulį. Mainais už tokią pagalbą, jūs gaunate pastogę ir maisto, dažniausiai čia pat užauginto. Bet ne tik tai, iš tiesų gaunate žymiai daugiau. Tai lyg dvasinė praktika, kaip ir turbūt viskas gyvenime. Išbandyti save, artimą žmogų, suprasti, kas tu, ką gali ir ko ne.. O pats svarbiausias dalykas - ko iš tiesų nori.
Šiuo metu esame apsistoję Tarifoje. Europos vėjų ir bangletininkų sostinėje. Gyvename su Danny ir Saira, padedam jiems tvarkyti sodą ir sodinti įvairius dalykus. Jie turi didžiulį eko ūkį, visiškai save išlaikantį energijos prasme, su vėjo malūnu ir saulės baterijomis. Tik v akad jie patys maisto sau nelabai augina, pagrinde manau dėl to, kad apsikrovę kitais darbais (turi keletą ištisus metus nuomuojamų namelių, kaip kaimo turizmas, o Saira miestukyje tvarko nuosavą vegetariško maisto restoarnėlį), bet jie nori augintis ir jiems nedaug trūksta :)
Pagrindinis mūsų maistas čia - apelsinai ir mandarinai, šiuo metu Ispanijoje jų sezonas. Ir nors dvigubai brangesni nei Portugalijoje, bet ne mažiau skanūs.

2011 m. lapkričio 27 d., sekmadienis

the Start/Pradžia

This was made for sharing.. Thoughts, emotions, hugs - always something warm and lucid.. About what I love, what I care.. What keeps me going.. For today it's - raw food, yoga, permaculture, growing inside..All kinds of crafts.. And Travels.. Those changing places, smiles, roads never walked before.. Let the journey begin..:)


Čia atsiradau, kad dalintis.. Mintimis, jausmais, apsikabinimais - visada šiltai ir skaidriai.. Tuom, ką myliu, tuom, kas man svarbu.. Iš ko susideda mano dienos.. Šiandien tai - gyvas maistas, joga, gamta,  augimas viduj.. Visokiausi rankdarbiai.. Ir kelionės.. Tos besikeičiančios vietos, šypsenos, niekad anksčiau neminti keliai.. Teprasideda..:)