2011 m. gruodžio 10 d., šeštadienis

Conversations with God / Pokalbiai su Dievu

I don't consider myself a Christian, although I was raised as one, I don't consider myself a Buddhist, although I though I was practicing it some years ago. 
I believe, I know - God knows no religion. That should be the key phrase of all religious canons. If you look closely at them - Bible (I mean Gnostic evangelics especially), Koran, Bhagavad Gita - whatever, they all talk about the same. It's just people differences differ them. God is One, he's in very atom of the Universe and also he 's not "the Other". As the essences of water does not change, no matter which language you are calling it - so does God's.

An exceptional film, related to an exceptional book, I'm not writing "according to the book", because it's not. It's a little bit different story - anyway, really worth checking out both, movie takes less time :) Several memorable quotes from it:

" I don't want to spend my life making a living, Neale. I want to spend my life making a life."
"Do not feel abandoned - for I am always with you. I will not leave, I can not leave you, for you are my creation, my daughter, my son, my purpose and myself. 
Call on me, therefor - wherever and whenever you are separated from the Peace, that I am. I will be there."

                                                              


Nelaikau savęs katalike, nors buvau tokia auginama, kaip ir budiste, nors prieš kelis metus labai susižavėjusi ir bandžiau praktikuoti šią filosofiją (religija pavadinti, visai liežuvis nepasiverčia :).
Tikiu, žinau, kad Dievas neturi religijos. Ir tai turėtų būti pagrindinis sakinys visuose religiniuose kanonuose. Įsigilinus, jie visi - Biblija (ypač gnostinės evangelijos), Koranas, Bhagavad Gita - šneka apie vieną ir tą patį. Tik žmonių skirtumai juos išskiria. Dievas yra Vienis, juo užpildytas kiekvienas Visatos atomas, ir jis nėra kažkoks "Kitas". Taip, kaip vandens esmė nekinta, nepriklausomai kokia kalba jis pavadintas - taip ir Dievo.

Nuostabus filmas, susijęs su nuostabia knyga, nors ir nevisai pagal ją pastatytas, bet kokiu atveju - tikrai verta pasidomėti abiem. Filmą pažiūrėt tiesiog galima greičiau nei perskaityti knygą.:) Keletas įsimintų citatų:

"Nenoriu praleisti savo gyvenimo, stengdamasi užsidirbti pragyvenimui, Nylai - noriu gyventi savo gyvenimą."
"Nesijausk apleistas - nes aš visuomet su tavimi. Aš niekad nepaliksiu tavęs, net negalėčiau tavęs palikti, nes esi mano kūrinys, mano duktė, sūnus, mano prasmė, aš pats. Ir dėl to šaukis manęs, visuomet, kai tik jausies atsiskyręs nuo Ramybės, kuri aš esu. Visada atsiliepsiu."

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą